Sản phẩm đặc trưng

 Dâu New Zealand hàng tuyển Dâu New Zealand hàng tuyển
215,000₫
 Dâu Hàn Quốc Dâu Hàn Quốc
220,000₫
 Trái lồng đèn (tầm bóp) Trái lồng đèn (tầm bóp)
50,000₫
 Phúc Bồn Tử Phúc Bồn Tử
165,000₫
 Cà Cherry Táo Cà Cherry Táo
46,000₫
 Dâu tây Đà Lạt (Giống Hàn Quốc) Dâu tây Đà Lạt (Giống Hàn Quốc)
165,000₫
 Dâu tây Đà Lạt (Giống New Zealand) Dâu tây Đà Lạt (Giống New Zealand)
165,000₫
 Cà Cherry Socola Cà Cherry Socola
38,000₫
 Trái cây Mix Set 14 Trái cây Mix Set 14
220,000₫
 Trái cây Mix Set 13 Trái cây Mix Set 13
220,000₫
 Trái cây Mix Set 12 Trái cây Mix Set 12
220,000₫
 Trái Cây Mix Set 11 Trái Cây Mix Set 11
220,000₫
 Trái cây Mix Set 10 Trái cây Mix Set 10
220,000₫
 Cà Cherry Đỏ Cà Cherry Đỏ
38,000₫
 Cà Cherry Mix 02 (Cam sữa mix Đỏ) Cà Cherry Mix 02 (Cam sữa mix Đỏ)
42,000₫
 Cà Cherry Mix 01 (Socola mix Vàng) Cà Cherry Mix 01 (Socola mix Vàng)
38,000₫
 Cà Cherry mix (4 loại) Cà Cherry mix (4 loại)
38,000₫
 Cà Cherry Cam Sữa Cà Cherry Cam Sữa
47,000₫
 Cà Cherry Vàng Cà Cherry Vàng
38,000₫