HiFarm

 Dâu New Zealand hàng tuyển Dâu New Zealand hàng tuyển
215,000₫
 Dâu Hàn Quốc Dâu Hàn Quốc
220,000₫
 Trái lồng đèn (tầm bóp) Trái lồng đèn (tầm bóp)
50,000₫
 Phúc Bồn Tử Phúc Bồn Tử
165,000₫
 Cà Cherry Táo Cà Cherry Táo
46,000₫
 Dâu tây Đà Lạt (Giống Hàn Quốc) Dâu tây Đà Lạt (Giống Hàn Quốc)
165,000₫
 Dâu tây Đà Lạt (Giống New Zealand) Dâu tây Đà Lạt (Giống New Zealand)
165,000₫
Hết hàng
 Cà Cherry đỏ giống Nhật Cà Cherry đỏ giống Nhật
65,000₫
 Cà Cherry Socola Cà Cherry Socola
38,000₫
 Cà Cherry Vàng Cà Cherry Vàng
38,000₫
 Cà Cherry Đỏ Cà Cherry Đỏ
38,000₫
 Cà Cherry Cam Sữa Cà Cherry Cam Sữa
47,000₫
 Cà Cherry Mix 02 (Cam sữa mix Đỏ) Cà Cherry Mix 02 (Cam sữa mix Đỏ)
42,000₫
 Cà Cherry Mix 01 (Socola mix Vàng) Cà Cherry Mix 01 (Socola mix Vàng)
38,000₫
 Cà Cherry mix (4 loại) Cà Cherry mix (4 loại)
38,000₫
 Trái lồng đèn (tầm bóp) Trái lồng đèn (tầm bóp)
50,000₫
 Dâu New Zealand (Loại 1) Dâu New Zealand (Loại 1)
175,000₫
 Dâu New Zealand (Loại 2) Dâu New Zealand (Loại 2)
140,000₫
 Khoai lang sấy mật ong Khoai lang sấy mật ong
38,000₫
 Cà Cherry Socola Cà Cherry Socola
50,000₫
 Khoai lang sấy mắm hành Khoai lang sấy mắm hành
48,000₫
 Dâu Hàn Quốc Dâu Hàn Quốc
220,000₫
 Mít Sấy Mít Sấy
72,000₫

Mít Sấy

72,000₫

 Khoai tây phô mai Khoai tây phô mai
30,000₫
 Dâu New Zealand hàng tuyển Dâu New Zealand hàng tuyển
215,000₫